poniedziałek

9.30 – 11.00 Zajęcia artystyczno-plastyczne
(często z ciekawymi gośćmi)
12.30 – 13.00 Zajęcia taneczne (A&G Dance Studio)

WTOREK

10.00 – 11.30 Arteterapia/ Biblioterapia
12.30 – 13.00 Warsztaty teatralne

ŚRODA

9.30 – 11.30 Gimnastyka korekcyjna
12.30 – 13.00 Język angielski

CZWARTEK

9.30 – 10.15 Religia
10.30 – 11.30 Język angielski

PIĄTEK

9.30 – 11.30 Zajęcia z Robotyki (Roboblock)
12.30 – 13.00 Zumba kids
W międzyczasie proponujemy dzieciom chwile wytchnienia oraz realizujemy podstawę programową 🙂

Wszystkie zajęcia w cenie czesnego. Zależnie od przynależności do grupy i wieku przedszkolaka.