poniedziałek

9.30 – 11.30 Język angielski
12.30 – 14.30 Zajęcia taneczne

WTOREK

9.30 – 11.30 Gimnastyka korekcyjna
12.30 – 13.30 Zajęcia artystyczno-plastyczne
(często z ciekawymi gośćmi)

ŚRODA

9.00 – 11.30 Kodowanie/Programowanie
(z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii)

CZWARTEK

9.30 – 10.00 Język angielski
10.30 – 11.30 Religia

PIĄTEK

9.30 – 11.30 Język angielski
12.30 – 13.00 Język angielski
W międzyczasie proponujemy dzieciom chwile wytchnienia oraz realizujemy podstawę programową 🙂

Wszystkie zajęcia w cenie czesnego. Zależnie od przynależności do grupy i wieku przedszkolaka.

Godziny i dni zajęć mogą ulegać zmianie.