poniedziałek

9.30 – 11.00 Język angielski
9.30 – 11.00 Gimnastyka korekcyjna (naprzemiennie ze sobą)

WTOREK

9.30 – 11.00 Język angielski
14.00 – 15.00 Joga

ŚRODA

9.00 – 10.30 Capoeira

CZWARTEK

9.30 – 11.00 Język angielski
9.00 – 10.00 Religia (naprzemiennie ze sobą)

PIĄTEK

9.30 – 11.00 Język angielski
9.30 – 11.30 Kodowanie z wykorzystaniem najnowszych
technologii (naprzemiennie ze sobą)
W międzyczasie proponujemy dzieciom chwile wytchnienia oraz realizujemy podstawę programową 🙂

Wszystkie zajęcia w cenie czesnego. Zależnie od przynależności do grupy i wieku przedszkolaka.

Godziny i dni zajęć mogą ulegać zmianie.