„Zapytałam dziecko niosące świeczkę:
– Skąd pochodzi to światło?
Chłopczyk natychmiast ją zdmuchnął.
– Powiedz mi, dokąd teraz odeszło – odparł. – Wtedy ja powiem Ci, skąd pochodzi.”

Jonathan Carroll (z książki Poza ciszą)

Od 2011 roku tworzymy przedszkole wyjątkowe, każdego dnia dbamy o to, by dzieci cieszyły się z pobytu u nas, by chętnie do nas wracały, a przede wszystkim o to, aby rozwijały się pod każdym możliwym względem. Chcemy, aby doskonale czuły się w grupie innych dzieci, także tych z innymi problemami i potrzebami. Uczymy je samodzielności w myśleniu i działaniu, odwagi i kreatywności, stymulujemy i wspieramy indywidualność każdego przedszkolaka.

Nasi wychowankowie świetnie radzą sobie z wyzwaniami szkolnymi, rozwijają się społecznie, są otwarci i chętni do brania udziału w zadaniach, które się przed nimi stawia. Wyposażamy ich we wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w dorosłym życiu. Pierwsi absolwenci opuścili przedszkole i rozpoczęli naukę w szkole podstawowej we wrześniu 2015.